Advertisement

Zorg voor gezondheid in bedrijven

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

Mevrouw Senten werkt als verzorgende in een verpleeghuis. Ze is 34 jaar. Ze heeft sinds enkele jaren rugklachten, die af en toe opspelen. Sinds twee weken heeft ze er weer last van, meer dan anders. Ze heeft de eerste drie dagen op advies van de huisarts wat pijnstillers gebruikt. Daarna is ze weer aan het werk gegaan. Ze let extra op bij belastende manoeuvres, maar het gaat niet echt goed.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations