Advertisement

Zorg in de grote steden

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

Hans is 42 jaar, schizofreen, verslaafd en dakloos. Hij heeft een vaste slaapplek in de stad. Hij heeft weinig contact met anderen. Pas sinds kort heeft Gonnie van de bemoeizorg van de GGD contact met hem. Vele keren probeerde Gonnie een gesprekje met Hans aan te knopen. Het leek steeds vergeefse moeite: hij liep gewoon weg. Pas na een tijd liet hij Gonnie in zijn buurt toe en ontstond er een contact. Bij nachtvorst probeert Gonnie Hans over te halen om naar de extra nachtopvang te gaan. Uiteindelijk wil ze hem in een gewone opvang zien te krijgen en hem medicatie aanbieden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations