Advertisement

Preventie en gezondheidsbevordering

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

Al voor je geboorte zijn er voor jou waarschijnlijk maatregelen genomen in het belang van je gezondheid. Sterker nog, voor je conceptie hebben je vader en moeder misschien al adviezen gekregen. Ouders krijgen tegenwoordig het advies om allebei voordat ze aan een zwangerschap beginnen te stoppen met roken. En vrouwen wordt aangeraden om extra foliumzuur te gebruiken om de kans op een kind met een open ruggetje te verkleinen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations