Advertisement

Zorg voor mensen met dementie

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

Mevrouw Van Genderen kan de zorg voor haar dementerende man niet meer in haar eentje opbrengen. Een vrijwilliger komt een ochtend per week, zodat ze even eruit kan. Boodschappen doen, even koffiedrinken bij een vriendin of bij haar dochter. Dat scheelde, gaf even lucht. Meneer Van Genderen is vaak ’s nachts aan het rondspoken, zijn vrouw slaapt daardoor geen enkele nacht ongestoord. Ze raakt steeds vermoeider. De huisarts heeft meneer Van Genderen wat medicatie voor de nacht gegeven, dat helpt wel iets.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations