Advertisement

Palliatieve en terminale zorg

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

‘Ik sta er zelf van te kijken dat ik de hele dag in mijn bed kan blijven’, zegt ze, ‘ik kon altijd zo slecht stilzitten.’ Vanuit haar kamer in hospice Istoria kijkt Ans Klein (62) uit op een straat met oude bomen. ‘Ik voel me betrokken bij alles. Ik vind het wonderlijk, ik had het thuis niet beter kunnen hebben.’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations