Advertisement

Ketenzorg en zorgketens

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

Meneer Assink heeft pijn die het gevolg is van uitzaaiingen van kanker. In het ziekenhuis heeft hij een pijnbestrijdingspompje gekregen dat morfineachtige pijnstillers rondom zijn ruggenmerg afgeeft. Hij is nu goed ingesteld, zijn pijn is daardoor draaglijk geworden. Kan hij naar huis? De vraag die eerst beantwoord wordt, is: welke zorg is nodig of gewenst? Die zorg wordt geleverd. Daarna komt pas de vraag: wie levert de zorg en hoe wordt dat georganiseerd? Het ziekenhuis, door een verpleegkundige bij meneer Assink thuis zorg te laten geven? Of de thuiszorg, die een beroep kan doen op de knowhow van de verpleegkundige en neuroloog of pijnarts?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations