Advertisement

Verpleeghuizen en verzorgingshuizen

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert
Chapter

Meneer Brug wordt opgenomen op de reactiveringsafdeling van een verpleeghuis. Hij komt uit het ziekenhuis, waar hij opgenomen was na een beroerte. De logopediste onderzoekt het slikken en de problemen met taal. Gelukkig heeft hij geen afasie. Wel heeft hij typische taalproblemen van een rechtszijdig CVA: nuances in taal ontgaan hem soms. Hij neemt dingen vaak letterlijk op. Meneer Brug heeft geen besef van zijn verlamming en een neglect (verwaarlozing van zijn linker lichaamshelft). Hij kan moeilijk ruimtes herkennen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations