Advertisement

Revalidatie-instellingen

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

Mevrouw Mirhan werkt als programmamaakster bij de radio. Ze is 48 jaar. Tijdens een bezoek aan de bibliotheek werd ze onwel, kon haar rechterbeen slecht gebruiken en sprak onduidelijk. In het ziekenhuis werd een hersenbloeding vastgesteld. Na twee weken ziekenhuisopname volgde revalidatie in een revalidatie-instelling.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations