Advertisement

Ziekenhuizen

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert
Chapter

Risanne, 32 jaar, wordt door de huisarts naar de dermatoloog verwezen omdat een moedervlek de laatste maanden groter en donkerder is geworden. De dermatoloog is er niet zeker van dat het een onschuldige moedervlek is. Hij doet daarom een biopsie. Gelukkig is de uitslag goed.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations