Advertisement

Complementaire en alternatieve zorg

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

Mevrouw Driessen heeft vanaf haar tienerjaren vaak migraine. Enkele keren per maand valt ze daardoor uit. Daarnaast heeft ze regelmatig last van haar buik. Ze vindt het vervelend om regelmatig zware medicijnen te gebruiken, dat wil ze het liefst zo weinig mogelijk doen. Ze is gaan uitproberen bij welke voeding ze minder last heeft van de buikklachten. Tot haar verbazing had ze minder last van de migraine in de weken dat ze beter op haar voeding lette en bijvoorbeeld vezelrijke voeding gebruikte. Omdat ze te weinig grip kreeg op de migraine, is ze naar een acupuncturist gegaan. Ze krijgt nu acupunctuur, ondersteund door Chinese kruiden. Ze heeft ook aanvullende voedingsadviezen gekregen. Ze is tevreden over de behandeling, waarin veel aandacht is voor haar levenswijze en andere persoonlijke dingen. Ze vindt het prettig ook zelf wat te kunnen doen aan haar klachten. Ze heeft minder klachten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • M. van der Burgt
  • E. van Mechelen-Gevers
  • M. te Lintel Hekkert

There are no affiliations available

Personalised recommendations