Advertisement

Testtheorie pp 396-436 | Cite as

De bijdrage van de test in het beslissingsproces

  • P. J. D. Drenth
  • K. Sijtsma

De wetenschappelijke waarde van een test wordt bepaald door het wetenschappelijke belang van de eigenschap die door de test wordt gemeten. De praktische waarde van een test kan daarentegen het beste worden beoordeeld tegen de achtergrond van de beslissingen die met de test worden genomen. Voorbeelden van dergelijke beslissingen zijn de toelating of afwijzing voor een functie of een opleiding, het slagen of zakken voor een tentamen, en het stellen van een diagnose en op basis hiervan beslissen tot een behandeling. Om de bijdrage van een test aan dergelijke beslissingen te kunnen beoordelen, is het nodig om het samenstel van kansen op succes in opleidingen of functies waarop de beslissing is gericht en van waarderingen van dat succes in ogenschouw te nemen. Deze kansen en waarderingen variëren sterk met de eigenschappen van de beslissingssituatie.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. J. D. Drenth
  • K. Sijtsma

There are no affiliations available

Personalised recommendations