Advertisement

Het begon met telefoneren

  • K. Graamans
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Een 40-jarige vrouw, die altijd gewend was bij het telefoneren de hoorn voor het linker oor te houden, heeft ongeveer een jaar geleden ontdekt dat zij wat minder ging horen aan dat oor. Daarom is zij er geleidelijk toe overgegaan de hoorn voor het rechter oor te houden. Eigenlijk vindt zij het ook wel prettig om aan één oor wat minder te horen. Wanneer zij ’s nachts op haar rechterzij ligt, kan zij ook niet meer het gesnurk van haar partner waarnemen, iets waaraan zij zich altijd buitengewoon heeft geërgerd. Geleidelijk aan wordt ook het verstaan van spraak in een lawaaiige omgeving wat moeilijker. Sinds drie maanden is er echter iets bij gekomen dat voor haar wat minder prettig is. Er is een ruisend geluid in het linker oor ontstaan, vrijwel constant aanwezig. Het karakter van dit ruisende geluid verschilt soms enigszins en het lijkt alsof dit geluid hinderlijker wordt in stilte, bijvoorbeeld ’s avonds thuis. Dit oorsuizen in het linker oor is ontstaan in aansluiting op een ‘griepje’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • K. Graamans

There are no affiliations available

Personalised recommendations