Advertisement

Een 58-jarige man met slikklachten en vermagering

  • B. Kremer
Chapter
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Een 58-jarige man meldt zich op het spreekuur met slikklachten. Het slikken is pijnlijk en de pijn straalt uit naar het rechter oor. Eten gaat hierdoor moeilijk en hij is duidelijk vermagerd. Zijn echtgenote bericht dat zijn stem is veranderd, ‘alsof hij iets in zijn keel heeft zitten’. De klachten bestaan sinds een paar weken, vroeger heeft hij dat nooit gehad. Patiënt is niet verkouden geweest en heeft geen keelontsteking gehad. Hij is nooit eerder ziek geweest. Hij rookt sinds veertig jaar ongeveer een pakje sigaretten per dag en drinkt drie tot vier glazen wijn per dag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • B. Kremer

There are no affiliations available

Personalised recommendations