Advertisement

Een Vietnamese man met gehoorverlies en druk op het oor

  • B. Kremer
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Een 44-jarige man van Zuidoost-Aziatische herkomst meldt zich op het spreekuur met klachten van gehoorverlies en drukgevoel op het linker oor. Hij heeft geen last van oorpijn en duizeligheid en er is geen loopoor. Patiënt heeft geen neusklachten. De voorgeschiedenis vermeldt geen aandoeningen van oren en neus en evenmin allergieën. De klachten bestaan al enige weken. Behandeling met ontzwellende neusdruppels had geen effect. Bij oriënterend kno-onderzoek wordt een otitis media met effusie (OME) gezien.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • B. Kremer

There are no affiliations available

Personalised recommendations