Advertisement

Een zeer gevaarlijke ziekte

  • R.J. Baatenburg de Jong
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Een 33-jarige patiënte presenteert zich met sinds vier dagen bestaande, progressief gezwollen en pijnlijke hals. Zij heeft in mindere mate ook keelpijn en slikklachten. Zij gebruikt sinds een dag amoxicilline/clavulaanzuur 3 dd 625 mg. Tegen de pijn gebruikt zij Tramal 4 dd 100 mg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • R.J. Baatenburg de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations