Advertisement

Een pijnloze zwelling hoog in de hals

  • A.J.M. Balm
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Een 45-jarige Kaukasische vrouw heeft sinds enkele weken een pijnloze zwelling hoog in de hals rechts opgemerkt. Af en toe heeft zij ook oorpijn rechts. Zij is altijd gezond geweest. Uit de sociale anamnese komt naar voren dat patiënte gedurende dertig jaar een pakje sigaretten per dag heeft gerookt (= 30 pakjaren) en gemiddeld vijf à zes glazen wijn per dag drinkt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • A.J.M. Balm

There are no affiliations available

Personalised recommendations