Advertisement

Benauwd na de geboorte

  • H.F. Mahieu
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Na een ongecompliceerde zwangerschap van 39 weken en een niet-vlottende partus, wordt uiteindelijk met behulp van een verder ongecompliceerde vacuümextractie een ogenschijnlijk gezond jongetje van 4.200 gram geboren. Zijn apgarscores zijn 6 en 8 na respectievelijk één en vijf minuten. Er wordt vrijwel direct een lichte inspiratoire stridor in rust geconstateerd en bij herhaling zijn er kortdurende incidenten met cyanose en zuurstofsaturaties tot beneden 80%. Het huilen lijkt wat minder krachtig dan normaal en klinkt een beetje hees.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • H.F. Mahieu

There are no affiliations available

Personalised recommendations