Advertisement

Een ziek en benauwd kind

  • P. Delaere
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Een bezorgde Congolese vrouw meldt zich om 6.45 uur op de afdeling Spoedeisende Hulp met haar 3-jarige zoontje. Beiden zijn op familiebezoek voor enkele weken. Het jongetje is angstig en onrustig, zijn mondje hangt open en het speeksel loopt over zijn onderlip naar beneden. Hij ademt snel en duidelijk hoorbaar (stridor). De verpleegster meet hoge koorts (40,3 °C) met een oorthermometer.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • P. Delaere

There are no affiliations available

Personalised recommendations