Advertisement

Ik ruik niets meer sinds Kerstmis

  • W.J. Fokkens
Part of the Quintessens book series (QUI)

Samenvatting

Een 34-jarige vrouw bezoekt de kno-polikliniek vanwege sinds enkele maanden bestaande verminderde smaak en reuk. De klachten zijn begonnen tijdens een ernstige verkoudheid. In het begin zat haar neus ook volledig verstopt. Zij heeft enige tijd neusdruppels gebruikt, maar ook nu de verkoudheid verdwenen is, heeft zij nog steeds een verstopt gevoel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2008

Authors and Affiliations

  • W.J. Fokkens

There are no affiliations available

Personalised recommendations