Advertisement

Algemene inleiding in meten

 • R. W. J. G. Ostelo
 • A. J. A. Köke
 • R. Coppoolse

In dit hoofdstuk worden onderwerpen behandeld die van belang zijn bij het op een verantwoorde manier meten. Eerst wordt ingegaan op de mogelijke doelen die men met meten kan nastreven en de soorten gegevens – in de leer van meten aangeduid als variabelen – die kunnen worden gemeten. Vervolgens worden de beschikbare typen meetschalen besproken, waarbij ook het verschil tussen continue en discrete maten aan de orde komt. De doelstelling van het meten is doorslaggevend bij het kiezen van het meetinstrument. Daarnaast spelen kwaliteitseisen een rol bij deze keuze. De belangrijkste kwaliteitseisen ofwel klinimetrische eigenschappen waar een meetinstrument aan moet voldoen, blijven natuurlijk niet onbesproken. Naast reproduceerbaarheid en validiteit komen ook responsiviteit en hanteerbaarheid aan bod. Tot slot volgt een beschouwing over de verschillen tussen objectieve en subjectieve meetgegevens.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Feinstein AR. Clinimetrics. New Haven, London: Yale University Press, 1987.Google Scholar
 2. 2.
  Slotboom A. Statistiek in woorden. De meest voorkomende termen en technieken in woorden. Tweede druk. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1996.Google Scholar
 3. 3.
  Bouter LM, Dongen MJCM van, Zielhuis GA. Epidemiologisch onderzoek; opzet en interpretatie. Vijfde druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.Google Scholar
 4. 4.
  Streiner DL, Norman GR. Health measurements scales; a practical guide to their development and use. Tweede druk. Oxford, New York, Tokyo: Oxford University Press, 1989.Google Scholar
 5. 5.
  McDowell I, Newell C. Measuring health. A guide to rating scales and questionnaires. Derde druk. Oxford, New York, Tokyo: Oxford University Press, 2003.Google Scholar
 6. 6.
  Köke AJA, Heuts PHTG, Vlaeyen JWS,Weber WEJ. Meetinstrumenten chronische pijn, deel 1: functionele status. Maastricht: Pijn Kennis Centrum, Academisch Ziekenhuis Maastricht, 1999.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • R. W. J. G. Ostelo
  • 1
  • 2
 • A. J. A. Köke
  • 3
  • 4
 • R. Coppoolse
  • 5
 1. 1.Amsterdamse Hogeschool voor Paramedische OpleidingenHogeschool van AmsterdamAmsterdam
 2. 2.EMGO InstituutVU medisch centrumAmsterdam
 3. 3.PijnkenniscentrumAcademisch Ziekenhuis MaastrichtMaastricht
 4. 4.Stichting Revalidatie LimburgHoensbroek
 5. 5.Opleiding FysiotherapieHogeschool van UtrechtUtrecht

Personalised recommendations