Advertisement

Deelnemers en uitvallers in patiëntgebonden onderzoek

 • M. van den Akker
 • R. W. J. G. Ostelo
 • L. B. Borghouts

Een aselecte steekproef trekken is een eerste voorwaarde om valide uitspraken te kunnen doen over een doelpopulatie. Verder dienen de onderzoekers hun uiterste best te doen om de respons zo hoog mogelijk te krijgen en de uitval te minimaliseren. Komen er toch uitvallers, dan is het zaak de redenen van uitval te achterhalen, zodat men kan nagaan of deze selectief is. In dit hoofdstuk worden tips gegeven voor hoe men de deelname aan onderzoek en de patiënteninstroom kan maximaliseren en hoe men in de analyse met uitvallers kan omgaan.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Zielhuis, GA, Heydendael PHJM, Maltha JC, Riel PLCM van. Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek. Utrecht: Bunge, 1995.Google Scholar
 2. 2.
  Karlsson, H, Lehtinen V, Joukamaa M. Frequent attenders of Finnish public primary health care: Sociodemographic characteristics and physical morbidity. Fam Pract 1994;11:424–430.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Bie RA de, Hendriks HJM, Lenssen AF, Moorsel SR van, Opraus KWF, RemkesWFA, e.a. KNGF-richtlijn. Acuut enkelletsel. Ned Tijdschr Fysiother 1988;108(suppl):1–23.Google Scholar
 4. 4.
  Brinkman J. De vragenlijst. Groningen: Wolters-Noordhoff, 2000.Google Scholar
 5. 5.
  Pocock SJ. Clinical trials. A practical approach. Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, 1983.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • M. van den Akker
  • 1
 • R. W. J. G. Ostelo
  • 2
  • 3
 • L. B. Borghouts
  • 4
 1. 1.Capaciteitsgroep HuisartsgeneeskundeUniversiteit MaastrichtMaastricht
 2. 2.Amsterdamse Hogeschool voor Paramedische OpleidingenHogeschool van AmsterdamAmsterdam
 3. 3.EMGO InstituutVU medisch centrumAmsterdam
 4. 4.Fontys SporthogeschoolTilburg

Personalised recommendations