Advertisement

Architectuur van kwalitatief wetenschappelijk onderzoek

 • A. Kinébanian
 • T. Satink
 • F. van Nes

Paramedici behandelen vaak mensen die een ernstige levensgebeurtenis (life event) hebben meegemaakt. Dat is een gebeurtenis die ‘het leven op zijn kop zet’ en het vereist veel doorzettings-en aanpassingsvermogen van mensen om dat leven weer ‘op de rails’ te krijgen. Inzicht krijgen in de processen die mensen doormaken in dergelijke situaties geeft veel aanknopingspunten voor behandeling. Kwalitatief onderzoek kan daar een bijdrage aan leveren. In de gehele gezondheidszorg doet deze stroming in de onderzoeksmethodologie de laatste jaren steeds meer opgeld. Een tendens die zeker bij de ergotherapie waar te nemen is. Reeds in 1991 wijdde het American Journal of Occupational Therapy een heel themanummer aan deze vorm van onderzoek. In de fysiotherapie heeft kwalitatief onderzoek inmiddels ook zijn intrede gedaan. In het licht van deze ontwikkelingen beschrijft dit hoofdstuk globaal wat kwalitatief onderzoek inhoudt, hoe het zich verhoudt tot kwantitatief onderzoek, hoe het methodologisch is opgebouwd (de architectuur) en waarom het in de paramedische beroepen goed gebruikt kan worden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Bersselaar V van de. Wetenschap in veelvoud, fundamenten voor professioneel handelen. Bussum: Couthinho, 2001.Google Scholar
 2. 2.
  Boog B, e.a. Focus op actie onderzoek. Assen: Van Gorcum, 2005.Google Scholar
 3. 3.
  Taylor MC. Evidence-based practice for occupational Therapists. Oxford: Blackwell Science, 2005.Google Scholar
 4. 4.
  Jonker J, Pennink BJW. De kern van methodologie. Assen: Van Gorcum, 2004.Google Scholar
 5. 5.
  Pope C, Nicholas M. Qualitative Research in Health Care. London: BMJ Books, 2000.Google Scholar
 6. 6.
  Philipsen H, Vernooy-Dassen M. Kwalitatief onderzoek: nuttig, onmisbaar en uitdagend. Huisarts en Wetenschap 2004;47:454–457.Google Scholar
 7. 7.
  Hak T.Waarnemingsmethoden in kwalitatief onderzoek. Huisarts en Wetenschap 2004;47: 502–508.Google Scholar
 8. 8.
  British Medical Journal, Checklist voor reviewers, 2001. Zie: http://www.bmj.com/advice/33.html.
 9. 9.
  Netwerk Kwalitatief Onderzoek AMC-UvA. Richtlijnen voor kwaliteitsborging in gezondheids(zorg)onderzoek. Kwalitatief onderzoek. Amsterdam: AMC, 2002.Google Scholar
 10. 10.
  Popay J, Rogers A, Williams G. Rationale and standards for the systematic review of qualitative literature in health services research. J Qual Health Res 1998;8:341–351.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Cook JV. Qualitative Research in Occupational Therapy. Delmar: Thomson Learning, 2001.Google Scholar
 12. 12.
  Special issue on Qualitative Research. Am J Occup Ther 2001;45(3).Google Scholar
 13. 13.
  Carpenter C. Conducting qualitative research in physiotherapy. Physiotherapy 1997;83:547–552.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Gibson BE, Martin DK. Qualitative research and evidence based physiotherapy practice. Physiotherapy 2003;89:350–358.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Bontje P, Kinébanian A, Josephsson S, Tamura Y. Occupational adaptation: The experience of older persons with physical disabilities. Am J Occup Ther 2004:58;140–149.PubMedGoogle Scholar
 16. 16.
  Mannerkorpi K, Kroksmark T, Ekdahl C. How patients with fibromyalgia experience their symptoms in everyday life. Phys Res Int 1999;4: 110–122.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Daniels R,Winding K, Borell L. Stroke rehabilitation: dilemmas of some occupational therapists in inpatient stroke rehabilitation. Scan J Occup Ther 2002;9:167–175.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Johnson KL, e.a. Cost and benefits of employment: a qualitative study of experiences of persons with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehab 2004;85:201–209.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Riessman C. Narrative analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1993.Google Scholar
 20. 20.
  Jonsson H. Anticipating, experiencing and valueing the transition from worker to retiree – a longitudinal study of retirement as an occupational transition. Dissertation. Karolinska Institutet, Sweden, 2002.Google Scholar
 21. 21.
  Satink T. Winding K. Jonsson H. Daily occupations with or without pain: Dilemmas in occupational performance. Occup Ther J Res 2004; 24:144–150.Google Scholar
 22. 22.
  Fransen H. Mastering daily life occupations: Experience and meaning in two families of children with special needs. Master Thesis. Hogeschool van Amsterdam, 2000.Google Scholar
 23. 23.
  Strauss AL, Corbin J. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. London: Sage, 1990.Google Scholar
 24. 24.
  Proot I. Changing Autonomy. Maastricht: University Press Maastricht, 2000.Google Scholar
 25. 25.
  Meer D van de, Kinébanian A, Thomas C, Zeelen J. Werken aan arbeidsproblemen: methodische richtlijnen voor arbeidsrehabilitatie en dagbesteding. Utrecht: Lemma, 1995.Google Scholar
 26. 26.
  Wester F. Strategieën voor kwalitatief onderzoek. Muiderberg: Coutinho, 1995.Google Scholar
 27. 27.
  Depoy E, Gitlin N. Introduction to research: Understanding and applying multiple strategies. Boston: Mosby, 1998.Google Scholar
 28. 28.
  Krueger RA, Casey MA. Focusgroups: a practical guide for applied research. London: Sage, 2000.Google Scholar
 29. 29.
  Wester F, Peters V. Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures. Bussum: Coutinho, 2004.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A. Kinébanian
  • 1
 • T. Satink
  • 2
 • F. van Nes
  • 3
 1. 1.Opleiding Ergotherapie, Amsterdamse Hogeschool voor Paramedische OpleidingenHogeschool van AmsterdamAmsterdam
 2. 2.Opleiding ErgotherapieHogeschool Arnhem NijmegenNijmegen
 3. 3.Amsterdamse Hogeschool voor Paramedische OpleidingenHogeschool van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations