Advertisement

Leesopdracht: beoordelen van effectonderzoeken

 • C. J. T. van Uden
 • M. G. Spigt

Het is niet altijd eenvoudig de waarde van wetenschappelijke literatuur te beoordelen. Toch wordt van de fysiotherapeut verwacht dat hij zijn klinisch handelen mede baseert op wetenschappelijke bewijzen. Om op wetenschappelijke bewijzen gebaseerd fysiotherapeutisch handelen mogelijk te maken moet er idealiter een directe verbinding zijn tussen de wetenschapper en het onderzoek enerzijds en de fysiotherapeut en zijn patiënt anderzijds.1 Een belangrijk overbruggend medium hierbij is de richtlijn. Bij de totstandkoming van richtlijnen spelen de resultaten van effectonderzoek (interventieonderzoek) een belangrijke rol. Bij de afweging of de uitkomsten van interventieonderzoek worden opgenomen in een richtlijn, is de methodologische kwaliteit van het onderzoek een bepalende factor. Deze dient dus systematisch te worden beoordeeld. Hoe beter de methodologische kwaliteit, des te meer vertrouwen kan er worden gesteld in de geldigheid van de resultaten van het onderzoek. Wanneer er voor een bepaalde aandoening geen richtlijnen voorhanden zijn, dient de lezer echter zelf de interventieonderzoeken op methodologische kwaliteit te beoordelen en de resultaten te interpreteren. In de publicatie van effectonderzoek tracht de wetenschapper zijn bevindingen zo goed mogelijk toegankelijk te maken voor de lezers. Aangezien een wetenschappelijke publicatie aan allerlei voorwaarden is gebonden,2,3 is dit vaak geen eenvoudige opgave. In dit hoofdstuk wordt op praktische wijze ingegaan op criteria die van belang zijn bij de beoordeling van de methodologie van een effectonderzoek. Aan de hand van een reeds gepubliceerd artikel worden deze methodologische criteria besproken, toegelicht en geïnterpreteerd. Het artikel dat besproken wordt is ‘Effectiveness of corticosteroid injections versus physiotherapy for treatment of painful shoulder in primary care: randomised trialș van D.A.W.M. van der Windt e.a., dat in 1998 verscheen in het British Medical Journal.4 De volledige tekst van het artikel is beschikbaar op de homepage van het British Medical Journal (www.bmj.com).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Uden CJT van, Spigt MG, Oosterhof J, Bie RA de. Wetenschappelijke literatuur I: interpretatie van effectiviteitstudies. Fysiopraxis 2001;6:18–21.Google Scholar
 2. 2.
  Moher D. CONSORT: an evolving tool to help improve the quality of reports of randomized controlled trials. Consolidated Standards of Reporting Trials. JAMA 1998;279:1489–1491.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Meinert CL. Beyond CONSORT: need for improved reporting standards for clinical trials. Consolidated Standards of Reporting Trials. JAMA 1998;279:1487–1489.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Windt DA van der, Koes BW, Deville W, Boeke AJ, Jong BA de, Bouter LM. Effectiveness of corticosteroid injections versus physiotherapy for treatment of painful stiff shoulder in primary care: randomised trial. BMJ 1998;317: 1292–1296.PubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Sackett DL, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Evidence-based medicine: How to practice and teach EBM. London: Churchill Livingstone, 1998.Google Scholar
 6. 6.
  Juni P, Altman DG, Egger M. Assessing the quality of controlled clinical trials. BMJ 2001; 323:42–46.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Uden CJT van, Spigt MG, Oosterhof J, Bie RA de. Wetenschappelijke literatuur II: interpretatie van effectiviteitstudies. Fysiopraxis 2001;7:8–10.Google Scholar
 8. 8.
  Guyatt GH, Sackett DL, Cook DJ. Users’ guides to the medical literature. II. How to use an article about therapy or prevention. B. What were the results and will they help me in caring for my patients? Evidence-Based Medicine Working Group. JAMA 1994;271:59–63.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • C. J. T. van Uden
  • 1
  • 2
 • M. G. Spigt
  • 1
 1. 1.Capaciteitsgroep HuisartsgeneeskundeUniversiteit MaastrichtMaastricht
 2. 2.Afdeling FysiotherapieUniversitair Medisch Centrum St. RadboudNijmegen

Personalised recommendations