Advertisement

Literatuuronderzoek: doel en opzet van systematische reviews

 • H. C. W. de Vet
 • A. P. Verhagen
 • I. Logghe

In een tijdperk waarin kosteneffectieve zorg hoog in het politieke vaandel staat, heeft de wetenschappelijke onderbouwing van de paramedische zorg veel aandacht gekregen. Van elke hulpverlener wordt verwacht dat hij informatie bezit over de meest effectieve behandeling op zijn vakgebied. Bewijzen voor die effectiviteit worden bij voorkeur geleverd door gerandomiseerd experimenteel onderzoek (‘randomised clinical trial’: RCT). Het aantal RCT’s is de laatste jaren snel gestegen. Het wordt voor zorgverleners dan ook ondoenlijk alles bij te houden. Literatuuroverzichten, in de vorm van systematische reviews of meta-analysen, maken het de zorgverlener gemakkelijker op de hoogte te blijven van de aanwezige kennis op een bepaald terrein in de literatuur. Reviews vormen de basis van ‘evidence- based medicine’. Ook bij het ontwikkelen van behandelstandaarden of -protocollen zijn reviews van groot belang. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het belang van literatuuronderzoek en worden de opzet en uitvoering van systematische reviews beschreven.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Beckerman H, Bouter LM, editors. Effectiviteit van fysiotherapie: een literatuuronderzoek. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg, Vakgroep Epidemiologie, 1991.Google Scholar
 2. 2.
  Vet HCWde, Bie RA de, Heijden GJMG van der, Verhagen AP, Sijpkes P, Knipschild PG. Systematic reviews on the basis of methodological criteria. Physiotherapy 1997;83:284–289.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Verhagen AP, Vet HCW de, Bie RA de, Kessels AGH, Boers M, Bouter LM, e.a. The Delphi list: a criteria list for quality assessment of randomized clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. J Clin Epidemiol 1998;51:1235–1241.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Beckerman H, Bie RA de, Bouter LM, Oostendorp RAB. De effectiviteit van lasertherapie bij aandoeningen van het bewegingsapparaat en de huid: een meta-analyse van patiëntgebonden onderzoek. Ned Tijdschr Fysiother 1990;100: 306–316.Google Scholar
 5. 5.
  Bie RA de, Steenbruggen RA, Bouter LM. Effect of laser therapy on ankle sprains. Ned Tijdschr Fysiother (special edition) 1989;99:4–7.Google Scholar
 6. 6.
  Antman EM, Lau J, Kupelnick B, Mosteller F, Chalmers TC. A comparison of results of metaanalyses of randomized control trials and recommendations of clinical experts. JAMA 1992;268:240–248.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM (red). Inleiding in evidence based medicine. Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • H. C. W. de Vet
  • 1
 • A. P. Verhagen
  • 2
 • I. Logghe
  • 3
 1. 1.EMGO InstituutVU medisch centrumAmsterdam
 2. 2.Instituut HuisartsgeneeskundeErasmus Medisch CentrumRotterdam
 3. 3.Opleiding FysiotherapieAvans HogeschoolBreda

Personalised recommendations