Advertisement

Economische evaluaties in eerstelijnsgezondheidszorg

 • I. B. C. Korthals-de Bos
 • H. van Dieten
 • M. W. van Tulder
 • J. J. van Busschbach
 • J. L. Hoving
 • R. W. J. G. Ostelo
Chapter

Economische evaluaties worden steeds belangrijker in de Nederlandse gezondheidszorg. Door de groei van technologische mogelijkheden enerzijds en de beperkte financiële middelen anderzijds komt er meer aandacht voor doelmatigheid van de huidige zorg. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende vormen van economische evaluatie. Daarna wordt stapsgewijs uitgelegd hoe een volledige economische evaluatie (kosteneffectiviteitsanalyse) wordt uitgevoerd. De nadruk ligt daarbij op het vaststellen en meten van de effecten en de verschillende kostensoorten. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij de vraag hoe deze effecten en kosten worden gewaardeerd. Tot slot wordt nader ingegaan op de uiteindelijke afwegingen die een rol spelen bij het trekken van conclusies uit economische evaluaties.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Hoving JL, Koes BW, Vet HCW de, Assendelft WJJ, Windt DAWM van der, Mameren H van, e.a. Manual therapy, physical therapy or continued care by the general practitioner for patients with neck pain: a pragmatic randomized trial. Ann Int Med 2002;136(10):713–722.PubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Rutten-van Mölken MPMH, Busschbach JJ van, Rutten FFH. Van kosten tot effecten. Een handleiding voor evaluatiestudies in de gezondheidszorg. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2000.Google Scholar
 3. 3.
  Drummond MF, O’Brien B, Stoddart GL, Torrance GW. Methods for the economic evaluation of health care programmes. 2nd ed. Oxford: Oxford Medical Publications, 1997.Google Scholar
 4. 4.
  Borghouts JAJ, Koes BW, Vondeling H, Bouter LM. Cost-of-illness of neck pain in the Netherlands in 1996. Pain 1999;80:629–636.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Tulder MW van, Koes BW, Bouter LM. A cost-of-illness study of back pain in the Netherlands. Pain 1995;62:233–240.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Klaber-Moffett J, Torgerson D, Bell-Syer S, Jackson D, Llewlyn-Phillips H, Farrin A, e.a. Randomised controlled trial of exercise for low back pain: clinical outcomes, costs, and preferences. BMJ 1999;319:279–283.Google Scholar
 7. 7.
  Koopmanschap MA, Rutten FFH van. Berekening van kosten van zorg. Vaak onderschat in economische evaluatiestudies. TSG 1998;76:83–88.Google Scholar
 8. 8.
  Oostenbrink JB, Koopmanschap MA, Rutten FFH van. Handleiding voor kostenonderzoek. Methoden en richtlijnprijzen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg. College voor zorgverzekeringen, 2000.Google Scholar
 9. 9.
  Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states. Med Care 1997;35:1095–1108.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Goossens MEJB, Rutten-van Mölken MPMH, Vlaeyen JWS, Linden SMJP van der. The cost diary: a method to measure direct and indirect costs in cost-effectiveness research. J Clin Epidemiol 2000;53:688–695.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg. Tarieven voor medisch specialisten, exclusief psychiaters. Bijlage bij tariefbeschikking nummer 5600-1900-97-1 d.d. 21 oktober 1996. Utrecht: Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg, 1996.Google Scholar
 12. 12.
  Efron B, Tibshirani RJ. An introduction to the bootstrap. New York, London: Chapman & Hall, 1993.Google Scholar
 13. 13.
  Briggs A, Fenn P. Confidence intervals or surfaces? Uncertainty on the cost-effectiveness plane. Health Econ 1998;7:723–740.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • I. B. C. Korthals-de Bos
  • 1
 • H. van Dieten
  • 2
 • M. W. van Tulder
  • 3
  • 1
 • J. J. van Busschbach
  • 4
  • 5
 • J. L. Hoving
  • 6
 • R. W. J. G. Ostelo
  • 7
  • 1
 1. 1.EMGO InstituutVU medisch centrumAmsterdam
 2. 2.College voor ZorgverzekeringenDiemen
 3. 3.Instituut voor Gezondheidswetenschappen, Faculteit Aard- en LevenswetenschappenVrije UniversiteitAmsterdam
 4. 4.Viersprong Institute for studies on personality disordersHalsteren
 5. 5.Department Medische psychologie en psychotherapieErasmus Medisch CentrumRotterdam
 6. 6.Coronel InstituutAcademisch Medisch CentrumAmsterdam
 7. 7.Amsterdamse Hogeschool voor Paramedische OpleidingenHogeschool van AmsterdamAmsterdam

Personalised recommendations