Advertisement

‘Single case design’: effectonderzoek bij individuele patiënten met speciale aandacht voor ‘single case randomised clinical trial’

 • R. W. J. G. Ostelo
 • H. C. W. de Vet
 • R. A. de Bie
 • P. Leffers

Onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen waarbij metingen zich beperken tot een specifiek individu heeft vaak een grote aantrekkingskracht, juist omdat de individuele patiënt het subject is en de uitkomsten waardevol zijn voor het individu. Er zijn diverse designs waarbij het individu centraal staat. Naast een ‘casestudy’, die meer beschrijvend van aard is, zijn er ook designs die zich van een quasi-experimentele opzet bedienen. Het verschil met een casestudy is dat deze opzet niet slechts kwalitatief van aard is. In theorie is een gerandomiseerd experiment op individueel niveau optimaal geschikt om een antwoord te krijgen op de vraag wat de beste behandeling is voor deze individuele patiënt. Hier is sprake van een ‘cross-over’- opzet, waarbij de patiënt alle behandelingen ontvangt die worden onderzocht. De volgorde van de behandelingen wordt bepaald door de randomisatieprocedure. In dit hoofdstuk wordt deze opzet een ‘single case randomised clinical trial’ (SCRCT) genoemd. Ondanks de aantrekkingskracht die van de individuele opzet uitgaat, moet men zich bewust zijn van de strenge voorwaarden ten aanzien van het type ziekte, het type therapie en het type uitkomstmaat. Sommigen zien in de SCRCT een alternatief voor de ‘randomised clinical trial’ (RCT). Vanwege de opzet van een SCRCT kan dit echter niet dienen ter vervanging van een RCT. Aan de hand van een casus wordt een voorbeeld gegeven van een SCRCT.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Backman CL, Harris SR. Case studies, single-subject research, and N of randomized trials. Am J Phys Med Rehabil 1999;78;2:170–176.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Apeldoorn AT. Evaluering van behandeleffecten bij de individuele patiënt. Ned Tijdschr Fysiother 1989;99:341–346.Google Scholar
 3. 3.
  Bouter LM, Dongen MJCM van, Zielhuis GA. Epidemiologisch onderzoek; opzet en interpretatie. Vierde druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.Google Scholar
 4. 4.
  Lucassen PLBJ. Een voorbeeld van een single case research. Ned Tijdschr Geneeskd 1990;33: 2327–2329.Google Scholar
 5. 5.
  Wagenaar RC. Functional recovery after stroke [thesis]. Amsterdam: VU University Press, 1990.Google Scholar
 6. 6.
  Bouter LM, Heijden GJMG van der, Beckerman H. Het ‘Single Case Design’ in de fysiotherapie. Mogelijkheden en beperkingen. Ned Tijdschr Fysiother 1991;101:132–137.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • R. W. J. G. Ostelo
  • 1
  • 2
 • H. C. W. de Vet
  • 2
 • R. A. de Bie
  • 3
 • P. Leffers
  • 3
 1. 1.Amsterdamse Hogeschool voor Paramedische OpleidingenHogeschool van AmsterdamAmsterdam
 2. 2.EMGO InstituutVU medisch centrumAmsterdam
 3. 3.Capaciteitsgroep EpidemiologieUniversiteit MaastrichtMaastricht

Personalised recommendations