Advertisement

Randomiseren: een wetenschappelijke loterij?

 • H. C. W. de Vet
 • A. J. H. M. Beurskens
 • R. A. de Bie

Randomiseren betekent ‘volgens het lot’ personen verdelen over onderzoeksgroepen. Het doel van randomiseren is prognostisch vergelijkbare groepen te krijgen in een gerandomiseerd experiment. Daardoor is de interventie (behandeling) het enige wat verschilt tussen de onderzoeksgroepen. De verschillen in gezondheidstoestand aan het eind van het experiment zijn dan ook alleen aan de interventie toe te schrijven. Randomiseren kan op verschillende manieren gebeuren, variërend van een muntje opgooien tot het door de computer laten genereren van een randomisatielijst. Uitgangspunt is dat iedere persoon evenveel kans heeft in een bepaalde onderzoeksgroep terecht te komen en dat de toewijzing onvoorspelbaar en onbeïnvloedbaar is.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Bouter LM, Dongen MJCM van, Zielhuis GA. Epidemiologisch onderzoek; opzet en interpretatie. Vijfde druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.Google Scholar
 2. 2.
  Pocock SJ. Clinical trials. A practical approach. New York: John Wiley & Sons, 1983.Google Scholar
 3. 3.
  Beurskens AJHM, Vet HCW de, Köke AJA, Regtop W, Heijden GJMG van der, Lindeman E, e.a. Het effect van tractie bij aspecifieke lage rugklachten. Resultaten van een gerandomiseerd experiment. Ned Tijdschr Manuele Ther 1996;15:3–10.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • H. C. W. de Vet
  • 1
 • A. J. H. M. Beurskens
  • 2
 • R. A. de Bie
  • 3
 1. 1.EMGO InstituutVU medisch centrumAmsterdam
 2. 2.Faculteit GezondheidszorgHogeschool ZuydHeerlen
 3. 3.Capaciteitsgroep EpidemiologieUniversiteit MaastrichtMaastricht

Personalised recommendations