Advertisement

Prognostisch onderzoek, deel B

 • J. A. J. Borghouts
 • R. A. de Bie
 • A. P. Verhagen

Dit hoofdstuk is een vervolg op ‘Prognostisch onderzoek, deel A’. Deel A is gericht op het (natuurlijk) beloop van een aandoening en hoe je dit beloop kunt onderzoeken. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op prognostisch onderzoek, oftewel onderzoek naar de invloed van prognostische factoren, en de kenmerken hiervan. Tevens worden richtlijnen gegeven waarmee u snel een beeld kunt krijgen van de methodologische kwaliteit en de praktische relevantie van het onderzoek. Na lezing bent u mogelijk in staat om vragen te beantwoorden als: hoe serieus moet men de resultaten van dit onderzoek nemen?, maar ook vragen over de praktische relevantie van het onderzoek, zoals: wat kan ik met deze resultaten in de eigen praktijk? Als laatste wordt ingegaan op het maken en valideren van een predictiemodel. Dit is een model waarin de prognostische factoren zijn opgenomen die bijvoorbeeld chroniciteit kunnen voorspellen met hun relatieve gewicht in die voorspelling.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Kuiper C. Verhoef J, Louw D de, Cox K. Evidence-based practice voor paramedici. Utrecht: Lemma; 2004.Google Scholar
 2. 2.
  Bouter LM, Dongen MCJM van. Epidemiologisch onderzoek. Opzet en interpretatie. 4e druk. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.Google Scholar
 3. 3.
  Laupacis A, Wells G, Richardson WS, Tugwell P. Users’ guides to the medical literature. V. How to use an article about prognosis. Evidence-Based Medicine Working Group. JAMA 1994;272:234–237.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Cochrane. Formulier III voor het beoordelen van een cohortonderzoek. Available at: http://www.cochrane.nl/index.html. Accessed December 20, 2004.
 5. 5.
  Thomas E, Silman AJ, Croft PR, Papageorgiou AC, Jayson MIV, MacFarlane GJ. Predicting who develops chronic low back pain in primary care: a prospective study. BMJ 1999;318:1662–1667.PubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Steyerberg E. Passende zorg op basis van prognose: de rol van klinische predictiemodellen. In: Veenhof H, editor. Over de grenzen van het weten. Amsterdam: Jaarboek 2001, Vereniging van Akademie-onderzoekers; 2002.Google Scholar
 7. 7.
  Bogduk N. Evidence-Based Clinical Guidelines for the Management of Acute Low Back Pain. 1999. Available at: http://www.emia.com.au/MedicalProviders/EvidenceBasedMedicine/afmm/index.html. Accessed December 20, 2004.
 8. 8.
  Harrell FE. Regression Modeling Strategies: With Applications to Linear Models, Logistic Regression, and Survival Analysis. New York: Springer-Verlag, Inc.; 2001. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • J. A. J. Borghouts
  • 1
 • R. A. de Bie
  • 2
 • A. P. Verhagen
  • 3
 1. 1.Opleiding FysiotherapieAvans HogeschoolBreda
 2. 2.Capaciteitsgroep EpidemiologieUniversiteit MaastrichtMaastricht
 3. 3.Instituut HuisartsgeneeskundeErasmus Medisch CentrumRotterdam

Personalised recommendations