Advertisement

Prognostisch onderzoek, deel A

 • A. P. Verhagen
 • J. A. J. Borghouts
 • M. Y. Berger

Voor een therapeut zijn het stellen van de juiste diagnose en het instellen van een effectieve behandeling speerpunten in de dagelijkse praktijk. Veel patiënten vragen dan ook aan de therapeut:Wat heb ik, denk je? En: Kun je er wat aan doen? Sommige patiënten met bijvoorbeeld een chronische aandoening of een aandoening die niet goed behandelbaar is, stellen ook vragen over hun prognose: Hoe lang kan ik nog blijven werken? Of: Hoeveel kans heb ik dat deze klacht overgaat, en hoe lang duurt dat?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Sackett DL, Strauss SE, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes, RB. Evidence-based Medicine: How to practice and teach EBM. Churchill Livingstone, Edinburgh, 2000.Google Scholar
 2. 2.
  Bouter LM, Dongen MCJM van. Epidemiologisch onderzoek. Opzet en interpretatie. 4e druk. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum; 2000.Google Scholar
 3. 3.
  Roland MO, Morrell DC, Morris RW. Cab general practitioners predict the outcome of episodes of back pain? Britt Med J 1983;286: 523–525.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Bekkering GE, Hendriks HJM, Koes BW, Oostendorp RAB, Ostelo RWJG, Thomassen J, Tulder MW van. KNGF-richtlijn lage rugpijn. Ned Tijdschr Fysiother 2001;111:1–24.Google Scholar
 5. 5.
  Bie RA de, Vet HCW de, Wildenberg FAJM van den, Lenssen T, Knipschild PG. The prognosis of ankle sprains, Int J Sports Med 1997;18:286–290.Google Scholar
 6. 6.
  Wilson RW, Gansneder BM. Measures of functional limitation as predictors of disablement in athletes with acute ankle sprains. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2000; 30(9):528–535.Google Scholar
 7. 7.
  Gilbert FJ, Grant AM, Gillan MG, e.a. Does early imaging influence management and improve outcome in patients with low back pain? A pragmatic randomized controlled trial. Health Technol Assess 2004;8(17):iii,1–131.Google Scholar
 8. 8.
  Bie RA de, Vet HC de, Lenssen TF, Wildenberg FA van den, Kootstra G, Knipschild PG. Low-level laser therapy in ankle sprains: a randomized clinical trial. Arch Phys Med Rehabil 1998;11:1415–1420.Google Scholar
 9. 9.
  Grimes DA, Schultz KF. Cohort studies: marching towards outcomes. Epidemiology series. The Lancet 2002;359:341–345.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Harder S, Veilleux M, Suissa S. The effect of socio-demographic and crash-related factors on the prognosis of whiplash. J Clin Epidemiol 1998;51(5):377–384.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A. P. Verhagen
  • 1
 • J. A. J. Borghouts
  • 2
 • M. Y. Berger
  • 1
 1. 1.Instituut HuisartsgeneeskundeErasmus Medisch CentrumRotterdam
 2. 2.Opleiding FysiotherapieAvans HogeschoolBreda

Personalised recommendations