Advertisement

Methodologie van diagnostische tests 2: statistiek of datamassage?

 • A. P. Verhagen
 • R. A. de Bie
 • H. C. W. de Vet

In hoofdstuk 19 is een begin gemaakt met de uitleg van een aantal wetenschappelijke begrippen die behoren bij diagnostiek in het algemeen en het gebruik van diagnostische tests in het bijzonder. Daar is niet alleen ingegaan op basisbegrippen zoals validiteit en sensitiviteit, maar ook op de interpretatie van diagnostische tests. Bewust is de bespreking van allerlei statistische aspecten zo summier mogelijk gehouden. Dit hoofdstuk is hierop een vervolg: nu worden statistische begrippen (met name de correlatiecoëfficiënten) die een rol spelen bij de bepaling van de wetenschappelijke waarde van de diagnostiek, nader toegelicht. Ook in het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie worden regelmatig artikelen gepubliceerd over diagnostisch onderzoek, waarin een breed scala van statistische technieken wordt gebruikt. Doel van dit hoofdstuk is praktiserende paramedici beter in staat te stellen publicaties over diagnostisch onderzoek ook op hun rekentechnische merites te beoordelen. Het onderzoek uit hoofdstuk 19 wordt weer als voorbeeld gebruikt.1

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Verhagen AP, Lanser K, Bie RA de, Vet HCW de. Whiplash: assessing the validity of diagnostic tests in a cervical sensory disturbance. J Manipulative Physiol Ther 1996;19:508–512.PubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Heijden GJMG van der, Leffers P, Wolters PJMC, Verheijden JJD, Mameren H van, Houben JP, e.a. The efficacy of ultrasoundtherapy and electrotherapy for shoulder disorders; results of a randomized placebo-controlled clinical trial. In: Heijden GJMG van der (ed). Shoulder disorder treatment; efficacy of ultrasound therapy and electrotherapy [thesis]. Maastricht: Universiteit Maastricht, 1996.Google Scholar
 3. 3.
  Bouter LM, Dongen MJCM van. Epidemiologisch onderzoek; opzet en interpretatie. Vierde druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.Google Scholar
 4. 4.
  Shrout PE, Fleiss JL. Intraclass correlations: uses in assessing rater reliability. Psychological Bulletin 1979;86:420–428.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Müller R, Büttner P. A critical discussion of intraclass correlation coefficients. Stat Med 1994;13:2465–2476.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet 1986;i:307–310.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A. P. Verhagen
  • 1
 • R. A. de Bie
  • 2
 • H. C. W. de Vet
  • 3
 1. 1.Instituut HuisartsgeneeskundeErasmus Medisch CentrumRotterdam
 2. 2.Capaciteitsgroep EpidemiologieUniversiteit MaastrichtMaastricht
 3. 3.EMGO InstituutVU medisch centrumAmsterdam

Personalised recommendations