Advertisement

Interpretatie van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek

 • R. J. P. M. Scholten
 • A. P. Verhagen
 • R. W. J. G. Ostelo

Praktiserende paramedici nemen geen genoegen meer met p-waarden of de aanduiding wel of niet significant als zij de resultaten van een onderzoek willen beoordelen. Zij willen immers weten of een bepaalde behandeling inderdaad, klinisch relevant, beter is dan een andere behandeling. Om de klinische relevantie te kunnen beoordelen moet bekend zijn hoeveel de ene behandeling beter is dan de andere.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM (red). Inleiding in evidence-based medicine. Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum; 2000.Google Scholar
 2. 2.
  Scholten RJPM. Dwalingen in de methodologie. XI. ‘Odds’ en wat dies meer zij. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:2452–2454.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • R. J. P. M. Scholten
  • 1
 • A. P. Verhagen
  • 2
 • R. W. J. G. Ostelo
  • 3
  • 4
 1. 1.Dutch Cochrane CentreAcademisch Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.Instituut HuisartsgeneeskundeErasmus Medisch CentrumRotterdam
 3. 3.Amsterdamse Hogeschool voor Paramedische OpleidingenHogeschool van AmsterdamAmsterdam
 4. 4.EMGO InstituutVU medisch centrumAmsterdam

Personalised recommendations