Advertisement

Beschrijvende statistiek

 • M. W. Heymans
 • A. F. Lenssen
 • H. C. W. de Vet

Paramedici worden steeds vaker geconfronteerd met de vraag naar de onderbouwing van het vakgebied. Dit vraagt om het doen van wetenschappelijk onderzoek en daarvoor moeten gegevens worden verzameld. We kunnen er echter niet zomaar van uitgaan dat de gegevens die wij verzameld hebben bij een groep willekeurige patiënten (onze steek-proef) ook daadwerkelijk gelden voor de gehele populatie van patiënten. Onze resultaten zijn dan ook in zekere mate onzeker. Om deze vorm van onzekerheid te beschrijven en te kwantificeren gebruiken we de statistiek. De beschrijvende statistiek is een hulpmiddel om gegevens op een overzichtelijke manier samen te vatten en om de verdeling van gegevens zo goed mogelijk weer te geven.Welke methoden hiervoor gebruikt kunnen worden, is onder meer afhankelijk van het meetniveau van de gegevens of de variabelen. De kenmerken waarover men gegevens wil verzamelen noemt men in de statistiek variabelen. Aan de hand van voorbeelden zullen de meest gebruikte methoden behandeld worden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Slotboom A. Statistiek in woorden. Groningen: Wolters-Noordhoff; 1987.Google Scholar
 2. 2.
  Houwelingen JC van, Stijnen Th, Strik R van. Inleiding tot de medische statistiek. Utrecht: Bunge; 1993.Google Scholar
 3. 3.
  Altman DG. Practical statistics for medical research. Londen: Chapman & Hall/CRC; 1999.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • M. W. Heymans
  • 1
 • A. F. Lenssen
  • 2
  • 3
  • 4
 • H. C. W. de Vet
  • 1
 1. 1.EMGO InstituutVU medisch centrumAmsterdam
 2. 2.Capaciteitsgroep EpidemiologieUniversiteit MaastrichtHeerlen
 3. 3.Afdeling FysiotherapieAcademisch Ziekenhuis MaastrichtHeerlen
 4. 4.Opleiding FysiotherapieHogeschool ZuydHeerlen

Personalised recommendations