Advertisement

Patiëntspecifieke benadering bij het meten

 • A. J. H. M. Beurskens
 • A. J. A. Köke
 • H. C. W. de Vet

Een patiëntspecifieke uitkomstmaat om de functionele status vast te stellen is gericht op activiteiten die voor de individuele patiënt het meest van belang zijn. Daartoe bepaalt de patiënt eerst bij welke belangrijke activiteiten de meeste beperkingen optreden. De twee voorwaarden die maken dat een activiteit als ‘belangrijk’ wordt aangemerkt, zijn: de activiteit moet vaak worden uitgevoerd en het moet veel moeite kosten deze activiteit uit te voeren. De geselecteerde activiteiten worden geordend naar mate van belangrijkheid. De moeite die patiënten hebben met het uitvoeren van hun eigen drie belangrijkste klachten, wordt vervolgens gescoord op een visuele analoge schaal (VAS) van 0 tot 100 mm. Deze patiëntspecifieke benadering van het meten van functionele status blijkt een goed uit te voeren, patiëntvriendelijk en responsief meetinstrument in effectonderzoek te zijn.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Roland M, Morris R. A study of the natural history of back pain. Part 1: Development of a reliable and sensitive measure of disability in low back pain. Spine 1983;8:141–144.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Kopec JA, Esdail JM, Abrahamowicz M, Abenhaim L, Wood-Dauphinee S, Lamping DL, e.a. The Quebec Back Pain Disability Scale: measurement properties. Spine 1995;20:341–352.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Guyatt G,Walter S, Norman G. Measuring change over time: assessing the usefulness of evaluative instruments. J Chron Dis 1987;40: 171–178.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Beurskens AJ, Vet HC de, Köke AJ, Lindeman E, Heijden GJ van der, Regtop W, e.a. A patient specific approach for measuring functional status in low back pain. J Manipulative Physiol Ther 1999;22:144–148.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Beurskens AJHM, Vet HCW de, Köke AJA. Responsiveness of functional status in low back pain. A comparison of different instruments. Pain 1996;65:71–76.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Guyatt GH, Berman LB, Townsend M, Pugsley SO, Chambers LW. A measure of quality of life for clinical trials in chronic lung disease. Thorax 1987;42:773–778.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Tugwell P, Bombardier C, Buchanan WW, Goldsmith CH, Grace E, Hanna B. The MACTAR patient preference disability questionnaire: an individualized function priority approach for assessing improvement in physical disability in clinical trials in rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1987;14:446–451.PubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Guyatt GH, Nogradi S, Halcrow S, Singer J, Sullican MJJ, Fallen EL. Development and testing of a new measure of health status for clinical trials in heart failure. J Gen Intern Med 1989;4:101–107.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A. J. H. M. Beurskens
  • 1
 • A. J. A. Köke
  • 2
  • 3
 • H. C. W. de Vet
  • 4
 1. 1.Faculteit GezondheidszorgHogeschool ZuydHeerlen
 2. 2.PijnkenniscentrumAcademisch Ziekenhuis MaastrichtMaastricht
 3. 3.Stichting Revalidatie LimburgHoensbroek
 4. 4.EMGO InstituutVU medisch centrumAmsterdam

Personalised recommendations