Advertisement

Meten van veranderingen: responsiviteit van meetinstrumenten

 • A. J. H. M. Beurskens
 • A. J. A. Köke
 • H. C. W. de Vet

In dit hoofdstuk wordt het begrip ‘responsiviteit’ behandeld. Meetinstrumenten die worden gebruikt om veranderingen in de gezondheidstoestand van patiënten te meten, noemt men evaluatieve meetinstrumenten. Een evaluatief meetinstrument moet in staat zijn klinisch relevante verbeteringen of verslechteringen bij patiënten te meten. Responsiviteit is naast betrouwbaarheid een onderdeel van de validiteit van een meetinstrument: een van de kwaliteitseisen waaraan een evaluatief meetinstrument moet voldoen. Responsiviteit verwijst naar de mate waarin een instrument in staat is werkelijke veranderingen in kaart te brengen. Uitgelegd wordt wat het begrip inhoudt en welke problemen er optreden bij het bepalen van de responsiviteit van een meetinstrument. Daarna wordt het besprokene toegelicht aan de hand van een voorbeeld.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Guyatt GH, Kirshner B, Jaeschke R. Measuring health status: what are the necessary measurement properties? J Clin Epidemiol 1992;45: 1341–1345.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Beurskens AJHM, Vet HCW de, Köke AJA. Responsiveness of functional status in low back pain: a comparison of different instruments. Pain 1996;65:71–76.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Vet HCW de, Beurskens AJHM, Bouter LM, Bezemer PD. Reproducibility and responsiveness of evaluative outcome measures. Theoretical considerations illustrated by an empirical example. Int J Tech Ass Health Care 2001;17: 479–487.Google Scholar
 4. 4.
  Stratford PW, Binkley JM, Riddle DL. Health status measures: strategies and analytic methods for assessing change scores. Phys Ther 1996;76:1109–1123.PubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Deyo RA, Diehr P, Patrick DL. Reproducibility and responsiveness of health status measures. Statistics and strategies for evaluation. Controlled Clin Trial 1991;12:142S–158S.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Fairbank JCT, Couper J, Davies JB, O’Brien JP. The Oswestry low back pain disability questionnaire. Physiotherapy 1980;66:271–273.PubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Roland M, Morris R. A study of the natural history of back pain. Part I: Development of a reliable and sensitive measure of disability in low back pain. Spine 1983;8:141–144.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A. J. H. M. Beurskens
  • 1
 • A. J. A. Köke
  • 2
  • 3
 • H. C. W. de Vet
  • 4
 1. 1.Faculteit GezondheidszorgHogeschool ZuydHeerlen
 2. 2.PijnkenniscentrumAcademisch Ziekenhuis MaastrichtMaastricht
 3. 3.Stichting Revalidatie LimburgHoensbroek
 4. 4.EMGO InstituutVU medisch centrumAmsterdam

Personalised recommendations