Advertisement

Veroudering

  • L. N. Bouman
  • J. A. Bernards
  • H. W. G. M. Boddeke
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Met het stijgen van de leeftijd ontstaan in uiterlijk en gedrag zodanige veranderingen dat men alleen afgaande op uiterlijke kenmerken de leeftijd van een onbekende persoon bij benadering kan schatten. Deze schatting kent ruime marges, maar het zal niet vaak gebeuren dat een persoon van 25 jaar wordt aangezien voor iemand van 60 jaar, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Bij deze schatting speelt de hoedanigheid van de huid, in het bijzonder die van het hoofd, een belangrijke rol, maar houding en beweging zijn eveneens belangrijke parameters. Wanneer wij rechtstreeks contact hebben met de betrokkene, kunnen spraak en fysiek gedrag ons verder helpen. Toch blijft er een grote mate van onzekerheid bestaan en kunnen wij er bij zo’n schatting gemakkelijk tien jaar of meer naast zitten; vaak vinden wij dat iemand er jong of juist oud voor zijn leeftijd uitziet. De waargenomen kenmerken stemmen dan niet overeen met de kalenderleeftijd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • L. N. Bouman
  • J. A. Bernards
  • H. W. G. M. Boddeke

There are no affiliations available

Personalised recommendations