Advertisement

Bloed: samenstelling en functies

  • L. N. Bouman
  • J. A. Bernards
  • H. W. G. M. Boddeke
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Bloed kan worden beschouwd als een vloeibaar weefsel dat gespecialiseerd is in het transport van stoffen in opgeloste of gebonden vorm en in de afweer tegen schadelijke agentia, zowel vanuit het lichaam zelf als van buitenaf. Het bestaat uit cellen of delen daarvan, de corpusculaire elementen, en vloeistof, het bloedplasma, in een volumeverhouding van circa 45:55. Het percentage corpusculaire elementen noemt men de hematocriet. Het totale bloedvolume bedraagt bij vrouwen 4,5–5,5 liter, bij mannen 5–6 liter; bij benadering maakt de hoeveelheid bloed 7-8% (= ± 1/13) van het lichaamsgewicht uit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • L. N. Bouman
  • J. A. Bernards
  • H. W. G. M. Boddeke

There are no affiliations available

Personalised recommendations