Advertisement

Biologische regelsystemen

 • L. N. Bouman
 • J. A. Bernards
 • H. W. G. M. Boddeke
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Na bestudering van dit hoofdstuk kan men de volgende vragen beantwoorden.
 1. 1

  Aan welke voorwaarden moet de omgeving van een cel voldoen voor een normale celfunctie?

   
 2. 2

  Waarin onderscheidt een open regelsysteem zich van een gesloten regelsysteem? Welk effect heeft een positieve terugkoppeling? En welk effect heeft een negatieve terugkoppeling? Geef van beide een fysiologisch voorbeeld.

   
 3. 3

  Wat is het doel van vooruitmelding (feedforward) in een gesloten regelsysteem met negatieve terugkoppeling? Wat zou het gevolg kunnen zijn van het falen daarvan?

   
 4. 4

  Welke kenmerken heeft een servosysteem? Bespreek deze in een biologisch voorbeeld.

   
 5. 5

  Schets het grondmodel van een homeostatisch regelsysteem aan de hand van de regeling van een van de bestanddelen van het weefselvocht.

   
 6. 6

  Waar liggen de vegetatieve regelcentra in het menselijk lichaam en langs welke twee wegen worden van daaruit de vegetatieve organen bestuurd? Welke zijn hiervan de functionele verschillen?

   
 7. 7

  Hoe kan men verklaren dat een gesloten regelsysteem gaat oscilleren? Wat is hiervan het effect op de gereguleerde grootheid? Zijn er in het lichaam systemen denkbaar waarvan het optreden van oscillaties juist het doel is?

   

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • L. N. Bouman
 • J. A. Bernards
 • H. W. G. M. Boddeke

There are no affiliations available

Personalised recommendations