Advertisement

Hogere cerebrale functies

  • L. N. Bouman
  • J. A. Bernards
  • H. W. G. M. Boddeke
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Onder de hogere cerebrale functies rekenen wij al die processen die niet rechtstreeks onder de begrippen sensibiliteit of motoriek te vatten zijn, en dat zijn in feite de meeste functies van de grote hersenen. In de eerste plaats denken wij dan natuurlijk aan begrippen waardoor de menselijke hersenen aanzienlijk uitstijgen boven die van dieren, zoals creativiteit, intelligentie, combinatievermogen en wat dies meer zij. Maar tot de hogere cerebrale functies behoren tevens verrichtingen die in meer of minder ontwikkelde vorm ook bij dieren te herkennen zijn als geheugen, communicatievermogen en andere.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • L. N. Bouman
  • J. A. Bernards
  • H. W. G. M. Boddeke

There are no affiliations available

Personalised recommendations