Advertisement

Preventieve gezondheidszorg

 • A. C. Hendriks
 • W. Kool
 • A. Oosterlee
 • Y. M. Reidsma
 • L. S. Rieter

Voorkomen is beter dan genezen, is een veelgehoorde uitspraak als het over ziekte gaat. Toch is het ook een wijsheid die in de praktijk van het dagelijks leven lastig is vorm te geven. Met name artsen zullen zich realiseren dat het gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Menselijk gedrag – want daarover gaat het in belangrijke mate – is nu eenmaal moeilijk te beïnvloeden. Bij preventie gaat het erom ziekte te voorkomen.1 Preventie richt zich op het handhaven en verbeteren van de gezondheid van de bevolking. Daarbij gaat het er niet alleen om te voorkomen dat mensen ziek worden, maar ook om te bevorderen dat mensen optimaal functioneren, zowel fysiek en mentaal als sociaal.2

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Dute JCJ. Infectieziekten, dwang en drang. In: Vereniging voor Gezondheidsrecht: Preventieve gezondheidszorg. Preadvies uitgebracht voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Den Haag: Sdu Uitgevers; 2005. p. 105–150.Google Scholar
 2. Leenen HJJ. Handboek gezondheidsrecht. Deel II. Gezondheidszorg en recht. 4e druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum; 2002.Google Scholar
 3. Mackenbach JP, Maas PJ van der. Volksgezondheid en gezondheidszorg. 3e druk. Maarssen: Elsevier; 2004.Google Scholar
 4. Ministerie van VWS: Brancherapport Preventie 2000-2004. Den Haag; 2005.Google Scholar
 5. Ouwelant W van den. Heilzame wetten. Historie, karakter, plaats en vorm van de publieke gezondheidszorg. In: Vereniging voor Gezondheidsrecht: Preventieve gezondheidszorg. Preadvies uitgebracht voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Den Haag: Sdu Uitgevers; 2005. p. 7–101.Google Scholar
 6. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Volksgezondheid en zorg. Zoetermeer; 2001.Google Scholar
 7. ZonMw. Evaluatie Wet op het bevolkingsonderzoek. Den Haag; 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A. C. Hendriks
 • W. Kool
 • A. Oosterlee
 • Y. M. Reidsma
 • L. S. Rieter

There are no affiliations available

Personalised recommendations