Advertisement

Gezondheidszorg en belangen van derden

 • A. C. Hendriks
 • W. Kool
 • A. Oosterlee
 • Y. M. Reidsma
 • L. S. Rieter

Handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg worden niet altijd uitsluitend ten behoeve van de curatieve hulpverlening toegepast. Het kan zijn dat andere belangen een rol spelen, waarbij het kan gaan om een niet curatief belang van betrokkene, bijvoorbeeld het doktersbriefje waaruit moet blijken dat betrokkene door ziekte niet in staat was om examen te doen (geneeskundige verklaring). Ook kan het gaan om niet curatieve belangen van een ander, bijvoorbeeld de verzekeraar die door middel van een geneeskundig onderzoek bij betrokkene wil kunnen vaststellen of het verantwoord is het leven van deze persoon te verzekeren (medische keuring).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Jong EJC de. Het beroepsgeheim en derdenbelangen. In: Vereniging voor Gezondheidsrecht. Het beroepsgeheim. Continuïteit en verandering. Preadvies uitgebracht voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht 2004. Den Haag: Sdu Uitgevers; 2004. p. 75–141.Google Scholar
 2. Kalkman-Bogerd LE, Kalkman WMA. Commentaar Wet op de Medische Keuringen. In: Sluijters B, et al. (red). Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. 2e druk. Deventer: Kluwer; 2004. p. 843–871.Google Scholar
 3. Kelder MJ. Behandeling van arbeidsongeschiktheid. In: Engberts DP, et al. (red). Ethiek & recht in de gezondheidszorg (losbl.). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2004 (aanv. 31). Katern XXVIIB, p. 303–338.Google Scholar
 4. KNMG. Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens. In: Artsenfederatie KNMG. Vademecum 2004.Google Scholar
 5. Leenen HJJ. Handboek gezondheidsrecht. Deel II. Gezondheidszorg en recht. 4e druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum; 2002. p. 165–193.Google Scholar
 6. ZonMw. Evaluatie Wet op de medische keuringen. Den Haag; 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A. C. Hendriks
 • W. Kool
 • A. Oosterlee
 • Y. M. Reidsma
 • L. S. Rieter

There are no affiliations available

Personalised recommendations