Advertisement

Juridische vraagstukken rond het begin van het leven

  • A. C. Hendriks
  • W. Kool
  • A. Oosterlee
  • Y. M. Reidsma
  • L. S. Rieter
Chapter

In dit hoofdstuk zullen juridische aspecten worden besproken die samenhangen met het begin van het leven. Enerzijds zal het gaan om juridische vragen die verbonden zijn aan het toepassen van technieken ter voorkoming van zwangerschap of de beëindiging daarvan. Anderzijds om de juridische problematiek die voortvloeit uit de toepassing van vruchtbaarheidsbevorderende technieken, alsmede het draagmoederschap. Ook de status van de ongeborene en de juridische gevolgen van de geboorte zullen worden besproken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Akveld JEM. Commentaar Wet afbreking zwangerschap. In: Sluijters B, et al. (red). Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. 2e druk. Deventer: Kluwer; 2004.Google Scholar
  2. Kalkman-Bogerd LE. Van kinderwens tot ouderschap. In: Vereniging voor Gezondheidsrecht. Procreatietechnologie en recht. Preadvies uitgebracht ten behoeve van de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht op 6 april 2001. Z.pl.; 2001.Google Scholar
  3. Kalkman-Bogerd LE. Commentaar Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. In: Sluijters B, et al. (red). Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. 2e druk. Deventer: Kluwer; 2004.Google Scholar
  4. Leenen HJJ. Handboek Gezondheidsrecht. Deel I. Rechten van mensen in de gezondheidszorg. 4e druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum; 2000. p. 101–165.Google Scholar
  5. Olsthoorn-Heim ETM. Commentaar Embryowet. In: Sluijters B, et al. (red). Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. 2e druk. Deventer: Kluwer; 2004.Google Scholar
  6. Wedzinga W. Commentaar strafbepalingen draagmoederschap. In: Sluijters B, et al. (red). Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. 2e druk. Deventer: Kluwer; 2004.Google Scholar
  7. ZonMw. Evaluatie Wet afbreking zwangerschap. Den Haag; 2005.Google Scholar
  8. ZonMw. Evaluatie Embryowet. Den Haag; 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • A. C. Hendriks
  • W. Kool
  • A. Oosterlee
  • Y. M. Reidsma
  • L. S. Rieter

There are no affiliations available

Personalised recommendations