Advertisement

Kwaliteit, financiering en bereikbaarheid van de zorg

 • A. C. Hendriks
 • W. Kool
 • A. Oosterlee
 • Y. M. Reidsma
 • L. S. Rieter

Dit hoofdstuk gaat in op de wettelijke kaders die de overheid stelt om de kwaliteit van zorg te borgen ten aanzien van organisatorische, financiële en infrastructurele randvoorwaarden. Het begrip kwaliteit van zorg is gedefinieerd in de Kwaliteitswet zorginstellingen. Achtereenvolgens zal worden ingegaan op deze Kwaliteitswet, de bouw en exploitatie van zorginstellingen, ons ziektekostenverzekeringsstelsel en de toegankelijkheid van de zorg: schaarste, wachtlijsten en selectie van patiënten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Hoffmans JGFM. De hulpverlener en wachtlijsten. Enkele juridische aspecten. In: Engberts DP, et al. (red). Ethiek & recht in de gezondheidszorg (losbl.). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2001. Katern VI. p. 301–310.Google Scholar
 2. Slabbers S. Het (gezondheids)recht. In: Engberts DP, et al. (red). Ethiek & recht in de gezondheidszorg (losbl.). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2005. Katern II. p. 8–20.Google Scholar
 3. Sluijters B. Commentaar op de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In: Sluijters B, et al. (red). Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht. 2e druk. Deventer: Kluwer; 2004.Google Scholar
 4. Verkerk MA. Allocatievraagstukken in de gezondheidszorg: ethische aspecten. In: Engberts DP, et al. (red). Ethiek & recht in de gezondheidszorg (losbl.). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 1992. Katern VI. p. 103–126.Google Scholar
 5. Willigenburg T van. Wachten op zorg: wie heeft er voorrang? In: Engberts DP, et al. (red). Ethiek & recht in de gezondheidszorg (losbl.). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 1994. Katern VI. p. 131–142.Google Scholar
 6. www.minvws.nl: dossiers over bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet, de Wet toelating zorginstellingen en DBC’s.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A. C. Hendriks
 • W. Kool
 • A. Oosterlee
 • Y. M. Reidsma
 • L. S. Rieter

There are no affiliations available

Personalised recommendations