Advertisement

Wettelijke regeling van de beroepsuitoefening

 • A. C. Hendriks
 • W. Kool
 • A. Oosterlee
 • Y. M. Reidsma
 • L. S. Rieter

Mag iedereen in Nederland handelingen op het gebied van de gezondheidszorg verrichten? Of gelden er voor het plakken van een pleister andere regels dan voor het uitvoeren van een hartoperatie? En kan iedereen zich zomaar arts noemen? Maakt het hierbij uit of de betrokkene de opleiding in Nederland of in een ander land heeft gevolgd? En ziet er eigenlijk wel iemand toe op de goede beroepsuitoefening?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bijl NPYM de. Toelating tot de geneeskundige beroepsuitoefening en tot het beroepsmatig verrichten van geneeskundige handelingen: bescherming en keuzevrijheid van de patiënt. Lelystad: Vermande; 2000.Google Scholar
 2. Die AC de, Hoorenman EM. De Wet BIG. De betekenis van de wet voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. 5e druk. Den Haag: Vermande. 2003.Google Scholar
 3. Leenen HJJ. Handboek gezondheidsrecht. Deel II. Gezondheidszorg en recht. 4e druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum; 2002. p. 60–104.Google Scholar
 4. ZonMw. Evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Den Haag; 2002.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • A. C. Hendriks
 • W. Kool
 • A. Oosterlee
 • Y. M. Reidsma
 • L. S. Rieter

There are no affiliations available

Personalised recommendations