Advertisement

Appendix

  • E. J. van de Griendt
  • A. Kamerbeek
  • C. M. F. Kneepkens

Kindergeneeskunde is het vak waarin je het meeste met ouders te maken krijgt. Bij elk kind horen een of twee ouders of verzorgers die de arts, co-assistent of verpleegkundige van informatie moeten voorzien, maar soms ook in de weg lijken te zitten. In het begin van het co-schap kindergeneeskunde zullen de meeste co-assistenten hun vorm moeten vinden in de omgang met de ouders van de patiënt. Enige richtlijnen en tips volgen hieronder.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • E. J. van de Griendt
  • A. Kamerbeek
  • C. M. F. Kneepkens

There are no affiliations available

Personalised recommendations