Advertisement

Spoedeisende hulp

  • E. J. van de Griendt
  • A. Kamerbeek
  • C. M. F. Kneepkens
  • Ademarbeid: frequentie, intrekkingen, geluiden, kreunen, hulpademhalingsspieren, neusvleugelen.

  • Effectiviteit: auscultatie, thoraxexcursies, pulsoximeter.

  • Effecten op andere organen: hartfrequentie, cyanose, mentale status.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • E. J. van de Griendt
  • A. Kamerbeek
  • C. M. F. Kneepkens

There are no affiliations available

Personalised recommendations