Advertisement

Kinderafdeling

  • E. J. van de Griendt
  • A. Kamerbeek
  • C. M. F. Kneepkens
Neonaat

Pasgeborene, kind in de eerste 28 dagen na de geboorte.

Zuigeling

Kind in de eerste twaalf maanden.

Peuter

Kind in de leeftijd van een tot (drie à) vier jaar.

Kleuter

Kind in de leeftijd van (drie à) vier tot zes jaar.

Schoolkind

Kind in de leeftijd van zes tot twaalf jaar.

Adolescent

Kind in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar.

Puber

‘Puber’ en ‘adolescent’ worden vaak door elkaar gebruikt; bij puber(teit) ligt het accent meer op de lichamelijke veranderingen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • E. J. van de Griendt
  • A. Kamerbeek
  • C. M. F. Kneepkens

There are no affiliations available

Personalised recommendations