Advertisement

Kraamafdeling

  • E. J. van de Griendt
  • A. Kamerbeek
  • C. M. F. Kneepkens
Neonaat

Kind vanaf dag 1 tot en met dag 28 postnataal.

Zuigeling

Kind vanaf dag 1 tot en met dag 364 postnataal.

A terme neonaat (AT)

Voldragen (à terme geboren) pasgeborene. Kind geboren na zwangerschapsduur van 37 of meer complete weken en voor 42 weken.

Premature neonaat/prematuur

Vroeggeborene.

Kind geboren na zwangerschapsduur korter dan 37 complete weken en langer dan 28 complete weken.

Immature neonaat/immatuur

Tevroeggeborene.

Kind geboren na zwangerschapsduur korter dan 28 complete weken en langer dan 16 complete weken.

NB. Wanneer een immatuur kind blijft leven, wordt in het algemeen ook gesproken van een prematuur.

Aangifteplicht vanaf 24 complete weken (168 dagen) zwangerschap.

Postmature neonaat

Serotien geborene.

Kind geboren na een zwangerschapsduur langer dan 42 complete weken.

Dysmature neonaat/dysmatuur

Onderontwikkelde geborene = small for gestational age = SGA.

Kind van wie het geboortegewicht te laag is ten opzichte van het bij de zwangerschapsduur gebruikelijk voorkomend gewicht.

Macrosoom

Kind van wie het geboortegewicht te hoog is ten opzichte van het bij de zwangerschapsduur gebruikelijke gewicht.

PROM

Prelabour rupture of membranes.

Breken van de vliezen voordat er weeënactiviteit aanwezig is.

Meconium

Groen- of bruinzwart gekleurde ontlasting die zich in de darm van het ongeboren kind bevindt en na de geboorte wordt uitgescheiden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • E. J. van de Griendt
  • A. Kamerbeek
  • C. M. F. Kneepkens

There are no affiliations available

Personalised recommendations