Advertisement

Erytheem (roodheid van de huid)

 • H. G. L. M. Grundmeijer
 • R. Glotzbach
 • J. H. Sillevis Smitt

Erytheem oftewel roodheid van de huid is een veelvoorkomend, vaak onschuldig symptoom, dat nog al eens verdwenen is voordat de arts het kan zien. Soms is het een uiting van een ernstige infectieziekte die snelle behandeling behoeft. Erytheem kan gegeneraliseerd voorkomen of lokaal. In dit hoofdstuk gaat het om erytheem zonder andere huidverschijnselen, zoals schilfering, blaasjes en noduli. Ook petechiën en hematomen worden buiten beschouwing gelaten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Coutinho; 1998.Google Scholar
 2. 2.
  Habif TP. Clinical dermatology, a color guide to diagnosis and therapy. St Louis: Mosby company; 1985.Google Scholar
 3. 3.
  Harper J, Oranje A et al. Textbook of Pediatric Dermatology. London: Blackwell Science Ltd; 2000.Google Scholar
 4. 4.
  Rook, Wilkinson, Ebling. Textbook of dermatology volume 3. London: Blackwell science; 1998.Google Scholar
 5. 5.
  Dagnelie, CF, Zwart S, Balder FA, Romeijnders ACM, Geijer RMM. NHG-Standaard Acute keelpijn. Huisarts Wet 1999; 42: 271–278Google Scholar
 6. 6.
  Zwart S. Sore throat, streptococci and penicillin. Dissertatie. Utrecht: Rijksuniversiteit van Utrecht; 1999.Google Scholar
 7. 7.
  Kozel M. Guidelines for the diagnosis of chronic urticaria and angioedema. Dissertatie. Wageningen; 2001.Google Scholar
 8. 8.
  Hoogkamp-Kostanje JAA. Laboratoriumdiagnostiek van Lyme-borreliose. Ned Tijdschr Geneeskd 1997; 141: 2339–2342Google Scholar
 9. 9.
  Oppen ACC van, et al. Diagnostiek en chemoprofylaxe van perinatale infecties veroorzaakt door ß-hemolytische streptokokken uit groep B. Ned Tijschr Geneeskd 1993; 137: 583–586Google Scholar
 10. 10.
  Diagnostisch kompas 2003. Diemen: College voor Zorgverzekeringen; 2003.Google Scholar
 11. 11.
  Verburgh CA, Hendriks WDH et al. Necrotiserende fasciitis door ß-hemolytische streptokokken uit groep A. Ned Tijdschr Geneeskd 1993; 137: 607–608PubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Everdingen JJ van, Sillevis Smitt JH. Dermatologie-venereologie voor de 1e lijn. Brussel: Samson Stafleu BV; 1998.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • H. G. L. M. Grundmeijer
  • 1
 • R. Glotzbach
 • J. H. Sillevis Smitt
  • 2
 1. 1.Universiteit van AmsterdamAmsterdam
 2. 2.Academisch Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations