Chapter

Diagnostiek van alledaagse klachten

pp 763-774

Sombere stemming

  • H. W. J. van MarwijkAffiliated withafdeling Huisartsgeneeskunde en EMGO-Instituut, Vrije Universiteit Medisch Centrum
  • , H. de VriesAffiliated withafdeling Huisartsgeneeskunde en EMGO-Instituut, Vrije Universiteit Amsterdam
  • , A. T. F. BeekmanAffiliated withafdeling Psychiatrie en EMGOInstituut, Vrije Universiteit Medisch Centrum en GGZ Buiten-amstel

Een sombere stemming kan een normaal verschijnsel zijn, horend bij een rouwproces en bij verliesverwerking, wanneer het verlies reëel is. Zo is het begrijpelijk dat iemand somber is na het overlijden van een dierbare of wanneer er sprake is van een ernstige somatische ziekte als reumatoïde artritis. Normale somberheid staat in een invoelbare verhouding tot de aanwezige verliesen stressfactoren. Deze depressiviteit vermindert wanneer men erin slaagt het verlies te verwerken en de stressfactoren aan te pakken.