Advertisement

Slaapklachten

 • A. Knuistingh Neven
 • T. O. H. de Jongh
 • R. J. Schimsheimer
Chapter

Slaapklachten zijn een veelvoorkomend probleem; in Nederland heeft eenderde van alle volwassenen problemen met de slaap.1 Slechts een klein deel van deze mensen raadpleegt hiervoor zijn arts. Niet alleen huisartsen maar ook verpleeghuisartsen en in mindere mate andere specialisten worden met slaapklachten geconfronteerd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Swinkels H. Huisarts en patiënt in cijfers. Enkele gegevens uit de gezondheidsenquête van het CBS. Huisarts Wet 1990; 33: 504–510 (NIPO).Google Scholar
 2. 2.
  Knuistingh Neven A, Graaff WJ de, Lucassen PLBJ, et al. NHG-Standaard Slapeloosheid en slaapmiddelen. In: Geijer RMM, Burgers JS, Laan JR van der et al, red. NHG-Standaarden voor de huisarts I. 2e dr. Maarssen: Elsevier/Bunge; 1999 (Herziening voorjaar 2005).Google Scholar
 3. 3.
  Sleep Disorders Classification Committee. Association of Sleep Disorders Centers. Classification of sleep and arousal disorders. Sleep 1997; 2: 1–137Google Scholar
 4. 4.
  Buysse DJ, Reynolds CF III, Hauri PJ, et al. Diagnostic concordance for DSM-IV sleep disorders: a report from the APA/NIMH DSM-IV field trial. Am J Psychiatry 1994; 151: 1351–1360PubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Buysse DJ, Reynolds CF III, Kupfer DJ, et al. Clinical diagnosis in 216 insomnia patients using ICSD and proposed DSM-IV and ICD-10 categories: a report from the APA/NIHM DSM-IV field trial. Sleep 1994; 17: 630–637PubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Linden MW van der, Wester GP, Bakker DH de, Schellevis FG. Tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht, Bilthoven: NIVEL/RIVM; 2004.Google Scholar
 7. 7.
  Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Bussum: Uitgeverij Coutinho; 1998.Google Scholar
 8. 8.
  Aserinski E, Kleitman M. Regularity occuring periods of eye motility, and concomitant phenomena during sleep. Science 1953; 18: 273–274CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Carskadon MA, Dement MC. Normal human sleep: an overview. In: Kryger MH, Roth T, Dement WC, eds. Principles and practice of sleep medicine. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 2000.Google Scholar
 10. 10.
  Merica H, Gaillard JM. Statistical description and evaluation of the interrelationships of standard sleep variables for normal subjects. Sleep 1985; 8: 261–272Google Scholar
 11. 11.
  Åkerstedt T, Gillberg M. The circadian variation of experimentally displaced sleep. Sleep 1984; 4: 159–169Google Scholar
 12. 12.
  Horne J. Why we sleep, the function of sleep in humans and other mammals. Oxford/New York: Oxford University Press; 1988.Google Scholar
 13. 13.
  Beersma DGM. Chronobiologie van de slaap. In: Bemmel AL van, Beersma DGM, Groen JHM de, Hofman WF, red. Handboek slaap en slaapstoornissen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2001.Google Scholar
 14. 14.
  Kupfer DJ. Pathofysiology and management of insomnia during depression. Ann Clin Psychiatry 1999; 1(4): 267–276Google Scholar
 15. 15.
  Kerkhof GA. Circadiane ontregeling en slaapstoornissen. In: Kerkhof GA, ed. Slaapwaakstoornissen. Ontregelingen van de biologische klok. Leiden: Boerhave Commissie Rijksuniversiteit Leiden; 1998.Google Scholar
 16. 16.
  Knuistingh Neven A, Eekhof JAH. Kleine kwalen. Jet lag. Huisarts Wet 2004; 47: 430–432Google Scholar
 17. 17.
  Nowell PD, Buysse DJ, Reynolds CF 3rd et al. Clinical factors contributing to the differential diagnosis of primary insomnia and insomnia related to mental disorders. Am J Psychiatry 1997; 154: 1412–1416PubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Groen, JH de. Vergrote slaperigheid overdag. In: Knuistingh Neven A, red. Modern Sleep Medicine. Alphen aan de Rijn: Van Zuiden Communications; 1999.Google Scholar
 19. 19.
  Declerck AC. Parasomnieën. In: Bemmel AL van, Groen JHM de, Hofman WF, red. Handboek Slaap en slaapstoornissen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2001.Google Scholar
 20. 20.
  Knuistingh Neven A. Het slaapapneusyndroom in de huisartspraktijk. Proefschrift. Leiden, Delft: Eburon; 1996.Google Scholar
 21. 21.
  Groen JH de, Cluydts R. Dyssomnieën. In: Bemmel AL van, Groen JHM de, Hofman WF, red. Handboek Slaap en slaapstoornissen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • A. Knuistingh Neven
  • 1
 • T. O. H. de Jongh
  • 2
 • R. J. Schimsheimer
  • 3
 1. 1.Leids Universitair Medisch CentrumLeids
 2. 2.afdeling Huisartsgeneeskunde en VerpleeghuisgeneeskundeLeids Universitair Medisch CentrumLeids
 3. 3.centrum voor slaap-en waakstoornissenMedisch Centrum HaaglandenDen Haag

Personalised recommendations